วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563
โทรสอบถามรถห้องเย็นค่ะ